Novi sekciji

Združenje upravnih delavcev Slovenije sledi svojemu cilju in pobudam članov. V ta namen sta bili ustanovljeni dve novi sekciji: Sekcija za okolje in prostor ter Sekcija za tretje življenjsko obdobje.

Predlog za ustanovitev Sekcije za okolje in prostor je bil podan že na občnem zboru 3. 12. 2010. Prisotni na občnem zboru so se s predlogom strinjali. Za predsednika sekcije je bil predlagan Ivan Pavlič iz Upravne enote Ajdovščina. IO ZUDS je na 7. dopisni seji z dne 12. 1. 2011 sprejel sklep o ustanovitvi Sekcije za okolje in prostor ter za njenega predsednika določil Ivana Pavliča iz UE Ajdovščina. Več o sekciji si lahko preberete na njeni strani.

Predlog za ustanovitev sekcije upokojenih javnih uslužbencev oziroma Sekcije za tretje življenjsko obdobje je bil prav tako podan na občnem zboru 3. 12. 2010. Naša upokojenka, Ivanka Medvešček, je predsednici ZUDS posredovala svojo pripravljenost za vodenje sekcije. Na 8. dopisni seji z dne 7. 3. 2011 je IO ZUDS potrdil sklep o ustanovitvi Sekcije za tretje življenjsko obdobje. Njena predsednica je postala Ivanka Medvešček. Na spletni podstrani si lahko preberete več o namenu in ciljih delovanja sekcije.

Lep pozdrav,

Diana Privšek
tajnica ZUDS