Sekcije

V Združenju upravnih delavcev Slovenije (ZUDS) deluje 6 sekcij, ki pokrivajo posazmezna upravna področja:

– Sekcija za javni red,

– Sekcija za osebna stanja in

– Sekcija za tretje življenjsko obdobje.

Za podrobnosti o sekciji ter kontakt, prosimo, izberite sekcijo s seznama na desni strani.