EVS

Evropsko združenje matičark in matičarjev (Europäischer Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten – EVS) povezuje združenja matičarjev iz Anglije, Avstrije, Belgije, Italije, Nemčije, z Nizozemske, s Poljske, Slovaške, iz Škotske, Švice in Slovenije. Cilji in naloge EVS so med drugim medsebojna izmenjava informacij o pravnem razvoju na področju osebnega statusa, zakonske zveze, otroškega in družinskega prava, prava na področju državljanstva in prava na sorodnih področjih. EVS si prizadeva, da bi pozitivno vplivala na liberalizacijo in poenotenje predpisov na področju osebnih stanj v državah članicah EVS kakor tudi v drugih državah Evropske unije.

Evropsko združenje matičark in matičarjev svoje cilje, med drugim, uresničuje z organiziranjem vsakoletnih kongresov na različno temo. Glede na dosedanjo prakso organizira kongrese vsako leto druga država članica. Kje vse so do sedaj potekali kongresi in kakšne so bile teme, si lahko ogledate s klikom na “Kongresi” na desni strani.

Spletna stran EVS – www.evs-eu.org