O združenju

Smo Združenje upravnih delavcev Slovenije (ZUDS)*. Obstajamo od leta 1999. Članice in člani smo uslužbenke in uslužbenci upravnih enot in nekaterih ministrstev.

Naši cilji so:

  • prizadevanje za strokovno raven dela,
  • podbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje ter strokovno in kakovostno delo na tem področju,
  • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja združenja in sorodnimi združenji,
  • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področji pravnih in upravnih znanosti,
  • sodelovanje pri razvoju stroke upravnih notranjih zadev.

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

  • organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev, posvetov, tečajev in strokovnih ekskurzij,
  • organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki problemskih konferenc, posvetov in seminarjev,
  • zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva v skladu z veljavno zakonodajo,
  • izdaja društveno strokovno glasilo,
  • sodeluje z državnimi organi s področja upravnih notranjih zadev pri razreševanju strokovnih vprašanj ter daje pobude za sprejem ustrezne zakonodaje na področju upravnih notranjih zadev.

* Združenje upravnih delavcev Slovenije (ZDUS) je nastalo s preimenovanjem Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev (ZUNZ) s sklepom občnega zbora združenja, na zasednju 3. decembra 2010 v Ljubljani.

Spoštovani državljanke in državljani ter prebivalke in prebivalci Slovenije

Poznamo probleme, s katerimi se srečujete, ko želite urediti svoj osebni status, spremeniti prebivališče, registrirati društvo, prijaviti prireditev, registrirati avtomobil itd. Zavedamo se, da so nekatere spremembe predpisov nujne. Na podlagi svojih izkušenj želimo prispevati k oblikovanju državne uprave po meri uporabnikov naših storitev.

Hkrati pa se zavedamo, da so vaši pogledi na upravo morda drugačni. Vaše izkušnje in pričakovanja se razlikujejo. Veseli bomo, če nam jih boste zaupali. Vaša mnenja, predloge, ideje nam lahko sporočite na info@zunz.si. Na vsa sporočila ne bomo mogli odgovoriti. Bomo pa jih preučili in vključili v naša razmišljanja o potrebnih spremembah.

dr. Bojana Zadravec,
predsednica