Povezave

Povezava do spletne pošte članov združenja – klikni tukaj.

Povezave na uporabne spletne strani v Sloveniji:

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za javno upravo
Portal upravnih enot
Center nevladnih organizacij
www.mnz.gov.si
www.mju.gov.si
www.upravneenote.gov.si
www.cnvos.si

Povezave na spletne strani tujih sorodnih združenj:

Evropsko združenje matičarjev
Mednarodna komisja za civilne zadeve
Avstrijsko združenje
Italijansko združenje
Nizozemsko združenje
Nemško združenje
Švicarsko združenje
www.evs-eu.org
www.ciec1.org
www.standesbeamte.at
www.anusca.it
www.nvvb.nl
www.standesbeamte.de
www.zivilstandswesen.ch