Gradiva

Na tem delu spletne strani objavljamo gradiva in prispevke z različnih občnih zborov, konferenc, strokovnih srečanj in podobno. Vsebino bomo sproti nadgrajevali.

Kjer ni drugače zapisano, je prispevek last avtorja.

Konferenca ZUDS (november 2015)

Napotitev delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev na ravni EU
Zaposlovanje in delo tujcev po uveljavitvi ZZSDT

Konferenca s področja upravnih notranjih zadev ter okolja in prostora (oktober 2014)

Izdaja odločbe o prekršku

Konferenca s področja okolja in prostora ter s področja upravnih notranjih zadev (december 2013)

Bistvene pomanjkljivosti pri vodenju upravnega postopka registracije društev
Etika dolžnosti in dosledno uveljavljanje odgovornosti
Najpogostejše kršitve na področju upravnih notranjih zadev ter področju okolja in prostora
Požarna varnost
Problematika UE s področja društev
Splošni upravni postopek – sedanje težave in ex-ante izzivi

Konferenca o osebnih statusih (maj 2013)

Države
Konzularne storitve na Veleposlaništvu Kosova v Ljubljani
Mednarodna mobilnost in migracije – izzivi za nadaljni razvoj
Osem let matičnega registra
Predvidene novosti na področju evidentiranja volilne pravice

Protokol tako in drugače (november 2011)

Protokol tako in drugače