Sekcija za promet

Predsednica sekcije: Milanka Nešković
E-pošta: promet@zunz.si

Zdela se mi je všeč  besedna zveza  »PREDLOGI Z RAZLOGI« in zagotovo si upam trditi, da je že  od časa prve registracije vozila Barona Leopolda Lihtenbergerja leta 1906 v Ljubljani,  z oznako J-1 in motorja Gospoda Žige Bučarja, z oznako J-1, kazalo, da bo Slovenija registrska država v pozitivnem pomenu besede, kjer delovanje temelji na registrih – urejenih evidencah, podatkovnih zbirkah ali podatkovnih bazah, kakorkoli jih že imenujemo.

Zadovoljna  stranka je tista, ki ima po opravljeni storitvi (ne glede na pozitivno ali negativno odločitev organa) občutek, da ji niso bile kršene pravice in da ji niso bile odrejene nepotrebne obveznosti.

Področje upravnih notranjih zadev opravlja velik spekter storitev za državljane z različnih področij oz. življenjskih dogodkov. Med njimi so tudi storitve s področja »prometa«, torej  storitve v zvezi z opravljanjem vozniškega izpita, izdajo vozniškega dovoljenja in registracije motornih vozil.  Strokovno, vljudno in hitro opraviti storitve občanom s tega področja pomeni obvladati – poznati  materialne predpise in podzakonske akte iz več področij  in  seveda  procesne predpise.

Združenje delavcev upravnih notranjih zadev in v okviru njega ustanovljena Sekcija za promet je v letu 2007 organizirala  Mednarodno konferenco o prometu, ki se je odvijala v Lendavi 1. in 2. junija. Na tej konferenci je bila obravnavana problematika varnosti v cestnem prometu s poudarkom na vozniku in vozilih. Predstavljena je bila vizija rešitev in urejanja nacionalne strategije varnosti v cestnem prometu. Veliko predstavljenih rešitev in izboljšav je že danes udejanjenih.  Vse to ne bi bilo možno brez takrat spletenih osebnih znanstev, ki so zelo pozitivno vplivala na skupinsko delo.

Če želimo še naprej  slediti  že uveljavljenemu načelu »vse na enem mestu«,  ki smo ga na upravnih enotah že dodobra vpeljali, moramo odpraviti tudi ovire, ki nastajajo pri delovnem procesu zaradi  neusklajenosti zakonskih in podzakonskih aktov, kakor tudi aplikacij, ki jih za delo uporabljamo. Nemalokrat se postopki oziroma faze postopka podvajajo in namesto, da bi postopek poenostavili in skrajšali, se čas in število računalniških operacij postopka  podaljša oziroma poveča.

Izvedenih je že nekaj  konkretnih ukrepov, katerih učinki se lahko izmerijo v  prihranjenem času in denarju. V uporabi so že novi informacijski sistemi in baze podatkov, ki  so prijaznejši do uporabnika, niso pa še vsi povezani v  sistem, ki bi zagotavljal zahtevi učinkovito – hitro.

Vse konkretnejše  predloge Sekcija za promet pri našem združenju,  v čigar ožjem odboru delujejo v spodnji preglednici navedeni člani, posreduje na naslove služb, ki lahko bodisi vplivajo na spremembe ali pa samo pospešijo realizacijo že predlaganih ali sprejetih rešitev.

Odpravljanje administrativnih ovir v postopkih, v katerih državljanke in državljani Slovenije  uveljavljajo svoje pravice in dolžnosti pred upravnimi organi, lahko bistveno olajša njihovo življenje. Spremembe zahteva tudi kritičen in zahtevnejši odnos uporabnikov, ki se zavedajo, da javna uprava ni sama sebi namen in zahtevajo izboljšanje kakovosti storitev in zniževanje stroškov.

V preteklosti  se uradniki  niso srečevali s takimi izzivi kot mi danes,  je pa res, da so  tudi takrat   že  imeli uradniški kodeks. Imamo ga tudi mi. Vemo kako smo delali  »v onih časih« pred  osamosvojitvijo in kako zdaj.  Napredek v opremi in pogojih za delo je v pozitivnem smislu  neizmerljiv. Odnos do strank – uporabnikov naših storitev pa mora vedno v celoti temeljiti na strokovni sposobnosti in visokem nivoju kulture komuniciranja uradnika, ki to delo opravlja.

Vsem, ki v sekciji sodelujejo v procesu izboljšanja dela se zahvaljujem in izrekam iskreno pohvalo za dosedanje delo in vse v prakso prenesene ideje.  Vse, ki izvajate storitve s področja prometa, pa toplo vabim,  da se nam pridružite in s svojimi predlogi in idejami aktivno vključite v delo sekcije. Zavedamo se namreč, da smo javni uslužbenci za okenci prvo ogledalo državne uprave, kar je odgovornost, ki nam je v čast in ponos.

predsednica sekcije
članica
član
član
članica
članica
član
Milanka Nešković
Darja Izlakar
Aris Loboda
Miroslav Mauko
Vida Omerzel
Milena Pušnik
Martin Zgubič
UE Ajdovščina
UE Ljubljana
UE Piran
UE Lenart
UE Krško
UE Maribor
UE Celje