Dokumenti

Statut in pravilniki

Statut ZUDS
Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o kandidiranju in volitvah
Pravilnik o priznanjih

Obrazci

Občni zbor

Zapisnik 1. občni zbor (Zreče, nov 1999)
Zapisnik 7. občni zbor (Banovci, nov 2009)
Zapisnik 8. občni zbor (Ljubljana, dec 2010)
Zapisnik 9. občni zbor (Maribor, nov 2011)
Zapisnik 10. občni zbor (Maribor, okt 2012)
Zapisnik 11. občni zbor (Bled, dec 2013)
Zapisnik 12. občni zbor (Moravske Toplice, okt 2014)
Zapisnik 13. občni zbor (Rimske Toplice, nov 2015)
Zapisnik 14. občni zbor (Portorož, dec 2016)
Zapisnik 15. občni zbor (Bohinjska Bistrica, nov 2017)
Zapisnik 16. občni zbor (Portorož, nov 2018)

Izvršilni odbor

1. redna seja IO (jun 2015)
2. dopisna seja IO (feb 2015)
2. redna seja IO (nov 2015)
3. dopisna seja IO (feb 2015)
4. dopisna seja IO (mar 2015)
5. dopisna seja IO (okt 2015)
6. dopisna seja IO (okt 2015)
7. dopisna seja IO (feb 2016)
8. dopisna seja IO (maj 2016)
3. redna seja IO (dec 2016)
9. dopisna seja IO (apr 2017)
10. dopisna seja IO (avg 2017)
11. dopisna seja IO (okt 2017)
12. dopisna seja IO (nov 2017)
4. redna seja IO (nov 2017)
13. dopisna seja IO (jan 2018)
14. dopisna seja IO (jun 2018)
15. dopisna seja IO (jul 2018)
5. redna seja IO (nov 2018)
Arhiv IO 2010-2014

Nadzorni odbor

Zapisnik seja NO (2010)
Poročilo NO za 2011
Poročilo NO za 2012
Poročilo NO za 2013
Poročilo NO za 2014
Poročilo NO za 2015
Poročilo NO za 2016
Poročilo NO za 2018

Disciplinska komisija

Trenutno ni dokumentov.