Članstvo

V združenje se včlanite na podlagi pristopne izjave, ki jo podpisano in skenirano pošljete po elektronski poti na naslov: tajnik@zunz.si ali info@zunz.si.

Članarino nakažite na: št. poslovnega računa 02038-0089735719, namen nakazila: Članarina ZUDS za leto ….. (tekoče leto).

Članarina se določi letno s sklepom Občnega zbora in za tekoče leto znaša 10,00 eurov.

Pristopna izjava