Konferenca s področja orožja

Konferenca, ki je potekala v Mariboru 7. 6. 2012 v organizaciji Sekcije za orožje in eksplozivne snovi, zbiranje in združevanje, je bila izjemno uspešna.

Teoretičnega in praktičnega dela konference se je udeležilo 110 uslužbenk in uslužbencev upravnih enot.

Vodstvo ZUDS se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri organizaciji konference.