Preglednica mandatov članov organov ZDUS

Spoštovani,

v zavihku vodstvo (O združenju > Vodstvo) najdete na koncu strani preglednico mandatov članov organov združenja.

Lep pozdrav!

Diana Privšek,
tajnica