Informacije na spletni strani CIEC (Commission internationale de l`état civil)

Spoštovane članice in člani ZUNZ,

obveščam vas, da sta na internetni strani Komisije za civilne zadeve (Commission internationale de l`état civil (CIEC)), http://www.ciec1.org/ListePublications.htm, objavljeni naslednji študiji v francoskem in angleškem jeziku:

  • Navidezne zakonske zveze (Les mariages simulés),
  • Osebe, prikrajšane za osebni status in identifikacijske dokumente (Les personnes dépourvues de documents d`état civil d`identité).

Prejela sem nekaj zbornikov z referati iz 10. kongresa Evropske zveze matičark in matičarjev. Referati so v nemškem jeziku. Prosim, sporočite mi na moj e-naslov, če bi želeli, da vam zbornik pošljem.

Dodajam še, da so na internetni strani CIEC seveda objavljene tudi vse konvencije te mednarodne komisije, ki se nanašajo na osebni status posameznika (med drugimi tudi “dunajska”, “pariška” in “münchenska” (o potrdilu, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze)).

http://www.ciec1.org/ListeConventions.htm

Lep pozdrav,

Bojana Zadravec