Volitve v organe ZUDS

Spoštovane članice in člani ZUDS,

IO ZUDS je s sklepom 16. dopisne seje ZUDS razpisal kandidacijski postopek za volitve v organe ZUDS. Volitve bodo potekale na 17. rednem občnem zboru dne 26. 9. 2019 v Moravskih toplicah.
Rok za oddajo kandidatur je 6. 9. 2019.
Vabljeni k oddaji kandidatur!

Diana Privšek
Tajnica ZUDS