Podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Spoštovani,
z odločbo Ministrstva za javno upravo, št. 007-360/2018/221 z dne 9. 5. 2019 je bilo Združenju upravnih delavcev Slovenije (ZUDS) podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja kakovosti javne uprave in boljše zakonodaje.
Diana Privšek,
Tajnica ZUDS