Letna konferenca in 13. občni zbor

Spoštovani,

Združenje upravnih delavcev Slovenije (ZUDS), ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju javne uprave, organizira 27. in 28. 11. 2015 v Hotelih Rimske Terme v Rimskih Toplicah svojo letno konferenco. Osrednja tema bo tujska problematika. Konferenca, ki bo potekala v petek, 27. 11. 2015, med 14.00 in 19.00 uro, bo namenjena predvsem tujski problematiki: novostim v Zakonu o tujcih in Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, begunski problematiki, problematiki navideznih zakonskih zvez in problematiki ugotavljanja identitete tujcev. Ministrstvo za notranje zadeve pa smo zaprosili tudi za predavanje o problemih na področju državljanstva in o novostih v zvezi z pravno ureditvijo ravnanja z eksplozivnimi snovmi. V soboto bodo potekale delavnice o navedenih temah.

Po že ustaljeni praksi bo v petek, 27. 11. 2015, po zaključku konference potekal 13. občni zbor članov ZUDS.

Lepo vabljeni.

 

Diana Privšek
Tajnica ZUDS