Napoved dogodkov v letu 2015

Spoštovani članice in člani ZUDS!

Sporočamo vam, da je izvršni odbor združenja pričel z organizacijo dogodka:

  • 4. 6. 2015 bo v Mariboru, v Hotelu Piramida, potekala konferenca »10 let Matičnega registra.« Udeleženci bodo poslušali predavanja o matičnem registru in daljše predavanje o javnem nastopanju in vodenju obreda sklepanja zakonskih zvez.

 

Napovedana konferenca s splošnimi temami in s področja upravnih notranjih zadev za 27. in 28. 11. 2015 v Portorožu se ne izvede. V jesenskih mesecih se organizira krajša enodnevna konferenca in izpelje 13. občni zbor. Teme in lokacija bodo izbrani naknadno.

Spomladi 2016 se organizira širša dvodnevna konferenca na temo sprememb zakonodaje in aktualne problematike z različnih upravnih področjih.

 

1. Konferenca »10 let matičnega registra«, 4. 6. 2015, Maribor, Hotel Piramida

Z veseljem sporočamo, da se bo konference udeležila ministrica za notranje zadeve, mag. Vesna Györkös Žnidar. Na konferenci pa bodo sodelovali tudi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve.

Konferenca »10 let matičnega registra« bo predvidoma trajala od 9.00 do 16.00. Upravnim enotam bomo program konference poslali do konca marca 2015. Že sedaj pa vsa vljudno prosimo, da si rezervirate čas in pridete v Maribor. Upravne enote bomo prosili, da o konferenci obvestijo tudi pooblaščence za sklepanje zakonskih zvez.

Leta 2005 je naše združenje v Portorožu organiziralo Konferenco o elektronskem vodenju osebnega statusa z mednarodno udeležbo. Mag. Bojan Trnovšek je takrat predstavil projekt informatizacije matičnega registra v Sloveniji. Konference se je udeležilo več kot 300 udeleženk in udeležencev: matičarke in matičarji iz upravnih enot, vodje oddelkov za upravne notranje zadeve, načelnice in načelniki upravnih enot; uslužbenke in uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve; tri demografinje iz Statističnega urada Republike Slovenije, kolegice in kolegi iz osmih evropskih držav – članic Evropske zveze matičark in matičarjev.

Od ročno vodenih matičnih knjig bo letos preteklo že 10 let in ogromno delo je bilo opravljeno, da sedaj elektronski matični register več kot odlično deluje. Z našim matičnim registrom se lahko pohvalimo pred katerokoli evropsko državo. Velika večina matičark in matičarjev, ki so morali takrat pošteno poprijeti za delo, je še danes delovno aktivnih in prav je, da skupaj delimo izkušnje, znanje in probleme, ki smo si jih nabrali v 10-letnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na konferenci bo minimalna in bo namenjena samo kritju stroškov izvedbe konference.

 

Vljudno vas vabimo, da se dogodka udeležite.

Lepe pozdrave,

Bojana Zadravec