Kongres matičark in matičarjev Evrope – poročilo

Združenje upravnih delavcev Slovenije in Evropsko združenje matičark in matičarjev sta organizirala 13. kongres matičark in matičarjev Evrope, ki je potekal 13. in 14. maja 2013 v Hotelu Golf na Bledu.

Kongresa se je udeležilo 250 udeleženk in udeležencev iz 18 tujih držav (Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Italije, Kosova, Litve, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Škotske, Švice) in ca. 100 matičark in matičarjev iz Slovenije.

Združenje upravnih delavcev Slovenije pa je v okviru evropskega kongresa organiziralo 14. maja še konferenco s področja osebnega statusa, ki se je je udeležilo 100 matičark in matičarjev iz Slovenije.

Obeh dogodkov so se udeležili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve.

Na evropskem kongresu smo govorili o težavah, s katerimi se srečujejo državljanke in državljani ter prebivalke in prebivalci Evrope, ko želijo urediti svoj osebni status in o predlogih za harmonizacijo in liberalizacijo tega področja. Referenti na kongresu so bili številni strokovnjaki s področja osebnega statusa.

Na slovenski konferenci pa smo govorili o področju osebnega statusa v Sloveniji.

Tuje udeleženke in udeleženci so ocenili evropski kongres kot najboljši do sedaj.