Monthly Archive for Oktober, 2014

Konferenca s področja upravnih notranjih zadev ter okolja in prostora

Spoštovani,

ZUDS bo 24. in 25. oktobra 2014 v hotelu Vivat, Moravske Toplice, organiziral KONFERENCA ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE s področja upravnih notranjih zadev ter okolja in prostora.

Program konference je v priponki.

Diana Privšek
Tajnica ZUDS

Program Konference ZUDS (Moravske toplice, 24.-25. oktober 2014)

Vabilo na 12. občni zbor

Spoštovane članice in člani Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS),

izvršni odbor ZUDS v skladu s 13. členom Statuta ZUDS z dne 3. 12. 2010, sklicuje volilni občni zbor ZUDS, ki bo v petek, 24. 10. 2014, v prostorih hotela Vivat v Moravskih Toplicah.

Vljudno vabljeni!

Diana Privšek
Tajnica ZUDS

icon_pdf 12. občni zbor (vabilo)

RAZPIS REDNIH VOLITEV ZA ČLANE ORGANOV ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE

Glede na to, da 27. 11. 2014 poteče mandat članom organov ZUDS, in da je bil na 11. občnem zboru sprejet sklep, da se volitve izvedejo najkasneje v začetku novembra 2014, je IO ZUDS razpisal redne volitve v organe ZUDS, ki bodo dne 24. 10. 2014 v okviru 12. občnega zbora ZUDS v Moravskih Toplicah, in sicer:

SKLEP O RAZPISU REDNIH VOLITEV ZA ČLANE ORGANOV ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE

kot sledi:

I.

Redne volitve v organe Združenja upravnih delavcev Slovenije bodo potekale po Pravilniku o kandidiranju in volitvah v organe Združenja Upravnih delavcev Slovenije, ki je priloga tega sklepa, in sicer:

II.

Redne volitve se razpisujejo z dnem 6. 10. 2014. Volilna opravila trajajo do dneva glasovanja na volilnem občnem zboru dne 24. 10. 2014.

Razpis volitev se objavi na spletni strani ZUDS, o razpisu se obvesti vse člane na običajen način.

III.

Rok za sprejem kandidatur je 20. 10. 2014 do 12.00 ure. Izpolnjene obrazce za kandidaturo se lahko pošlje po pošti na naslov ZUDS z oznako »ne odpiraj – kandidatura«, ali skenirane po elektronski pošti na naslov tajnika ZUDS.

Izvršni odbor oziroma tajnik ZUDS pripravi kandidacijsko listo, ki se posreduje članom in se jo predstavi na začetku volilnega občnega zbora.

IV.

Volilni občni zbor bo v petek, 24. 10. 2014 ob 19. 00 uri v prostorih hotela Vivat v Moravskih Toplicah.

V.

Volitve v organe ZUDS na dan glasovanja vodi volilna komisija, ki jo imenuje občni zbor.

 

Priloge:

icon_pdf Sklep o razpisu rednih volitev za člane organov Združenja upravnih delavcev Slovenije
icon_pdf Pravilnik o kandidiranju in volitvah v organe Združenja upravnih delavcev Slovenije
icon_word Obrazec za kandidaturo

 

Želimo si aktivnega sodelovanja vseh članov združenja pri kandidiranju in vlaganju predlogov za kandidate.

 

Lep pozdrav,

Diana Privšek
Tajnica ZUDS