Monthly Archive for November, 2013

Vabilo na 11. občni zbor

Spoštovani,

pošiljam vabilo z dnevnim redom za 11. Občni zbor ZUDS, ki bo v petek,

6. 12. 2013 na Bledu.

Vabljeni!

Istočasno vas obveščamo, da so prijave na konferenco še vedno mogoče. Še enkrat vam pošiljamo program konference in prijavnico ter dodajamo, da je za samoplačnike strošek 12,00 evrov. Če bi se morda želeli udeležiti samo popoldanskega dela konference oziroma popoldanskega programa, je strošek isti.

Članarino za letošnje leto v znesku 10,00 evrov lahko poravnate na TRR združenja s pripisom Članarina 2013 ali na Bledu.

Diana Privšek,
tajnica ZUDS

 

Vabilo 11. občni zbor (Bled)
Program Konference ZUDS (Bled)
Prijavnica (Bled)