Author Archive for registracija.listine

Obisk predstavnikov hrvaškega ministrstva za upravo in matične službe mesta Zagreb

6. junija 2012 so Upravno enoto Brežice, Oddelek za upravne notranje zadeve, obiskali predstavnici hrvaškega ministrstva za upravo, med drugim tudi namestnica hrvaškega ministra za upravo ga. Jagoda Botički, pomočnica vodje zagrebškega matičnega urada, ki deluje v sklopu tamkajšnjega Gradskega ureda za obćo upravo, ga. Asja Ettinger in ga. Danijela Marović iz družbe Apis, ki sodeluje pri informatizaciji evidenc matičnih zadev in evidenc volivcev. Želja po obisku upravne enote zaradi neposredne bližine Zagreba je bila izražena že na kongresu Evropskega združenja matičarjev, ki je bil letos aprila na Dunaju in katerega se je udeležila tudi predsednica Sekcije za registracijo prebivalstva in javne listine pri Združenju upravnih delavcev Slovenije mag. Monika Volk, ki je sicer zaposlena na Upravni enoti Brežice. Ob obisku so bile izmenjane izkušnje na področju vodenja matičnega registra, registra prebivalstva, vodenja evidence volivcev in na področju osebnih stanj, saj je na Hrvaškem v pripravi sprememba zakonodaje z navedenih področij. V nadaljevanju srečanja pa so si predstavnice ogledale še poročne prostore upravne enote in prostore matičnega urada na Upravni enoti Brežice. Obisk je bil zaključen z željo predstavnikov obeh strani, da bi se dobra praksa obiskov nadaljevala in z dogovorom, da se predstavnice udeležijo naslednje konference našega združenja s krajšo predstavitvijo njihovega dela pri informatizaciji njihovih uradnih evidenc.